Herbich Michael Sp. z o.o.
WITAJ, ZALOGUJ SIĘ LUB ZAŁÓŻ KONTO
Producent Jałowych Pessarów od 1995 r.

POLITYKA JAKOŚCI

Misja firmy

Pragniemy zaspokajać potrzeby naszych Klientów, oferując im wyrób, który wyróżnia wysoka jakość, funkcjonalność. Herbich Michael Sp. z o.o. z najwyższą dokładnością kładzie nacisk aby wyprodukowane produkty dotarły na czas do odbiorców i w pełni spełniły ich oczekiwania. Zapewniamy naszym Klientom konkurencyjne ceny i szybkie terminy realizacji oraz jednocześnie stawiamy na ciągłą poprawę jakości.

Polityka firmy

Najważniejszym celem Firmy Herbich Michael Sp. z o.o. jest dostarczanie usług i produktów spełniających wymagania i potrzeby Klientów tak, aby ich zadowolenie przyczyniło się do rozwoju Firmy i umacniania jej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym.

Zadowolenie Klientów traktujemy jako miarę jakości naszych wyrobów oraz impuls do dalszego rozwoju. Dążymy do zdobycia i utrzymania opinii wiarygodnego partnera oraz osiągnięcia wiodącej pozycji w branży medycznej.

Cel ten jest realizowany poprzez:
• Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością oraz jakością dostarczanych usług i produktów.
• Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością oraz jakością dostarczanych usług i produktów.
• Spełnianie wymagań Klienta oraz wymagań technicznych i prawnych przy realizacji usług.
• Określenie i monitorowanie Celów Jakości dla procedur i procesów przebiegających w Firmie.
• Dostosowanie naszych usług do potrzeb i możliwości finansowych Klienta oraz przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego i przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
• Produkowanie naszych wyrobów zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania.
• Zespołowe rozwiązywanie problemów, analizowanie przyczyn powstawania nieprawidłowości.
• Systematyczne szkolenie pracowników.
• Ścisłą współpracę z dostawcami i wspólne dążenie do spełniania wszelkich wymagań jakościowych stawianych przez naszych Klientów.
• Monitorowanie procedur i procesów, które gwarantują wysoka jakość usługi poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu poszczególnych jego elementów.
• Poznawanie i spełnianie potrzeb naszych Klientów poprzez oferowanie im niezawodnych wyrobów o właściwościach porównywalnych z osiągnięciami najlepszych producentów.
• Utrzymanie w świadomości pracowników odpowiedzialności za wykonywane czynności i identyfikację z interesami firmy.

Realizację przyjętej polityki jakości zapewnia zaangażowanie Kierownictwa firmy w urzeczywistnieniu jej idei oraz funkcjonujące w firmie Herbich Michael Sp. z o.o. elementy Systemu Zarządzania Jakością.

Oznacza to, że zarówno personel jak i kierownictwo firmy stosują zasadę:
- jesteśmy dla klienta, nie odwrotnie

Cele jakości

Ocena pracy firmy jest dokonywana systematycznie poprzez kontrolowanie poziomu zadowolenia Klienta. Ocena procesu na który składają się obowiązki służbowe związane z wykonywaniem produkcji przez personel, dokonywana jest przez regularny monitoring wewnętrzny. Wprowadzona w ten sposób stała kontrola ma na celu wychwycenie w możliwie najkrótszym czasie wszelkich nieprawidłowości oraz natychmiastowe podjęcie działań korygujących.

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość wykonania swoich obowiązków pracy i powinien znać wynikające z niej wymagania.

Powyższe określamy jako cel:
– Zadowolenie Klienta jest dla nas celem nadrzędnym.

Gwarancją powyższych celów jest:
- utrzymanie i doskonalenie systemu jakości,
- ciągła analiza pomiaru satysfakcji Klientów oraz przewidywanie i wyprzedzanie ich oczekiwań,
- pełne zaangażowanie właścicieli oraz pracowników dla wspólnej realizacji polityki jakości oraz celów jakościowych,
- wykształcona i doświadczona kadra, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje,
- nowoczesne wyposażenie techniczne, pozwalające zastosować najnowsze technologie,
- klimat zespołowej współpracy, indywidualna odpowiedzialność pracowników za jakość oraz ich identyfikacja.


Stopień realizacji celów jakościowych jest przedmiotem badań wewnętrznych firmy, przeglądów zarządzania i stanowi o skuteczności funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. Stanowi też wejście do ciągłego doskonalenia systemu.

Kierunki rozwoju

Niezmiennymi elementami naszej działalności, wyznaczającymi kierunki rozwoju są:
- najwyższa jakość oferowanych usług i produktów,
- duże doświadczenie w branży,
- zrozumienie i spełnienie potrzeb oraz oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów.

Cele strategiczne

Podstawą działalności firmy Herbich Michael Sp. z o.o. jest dostarczanie wyrobów i usług na stałym i dobrym jakościowo poziomie. Produkujemy wyroby i świadczymy usługi, których jakość zapewnia zadowolenie Klienta oraz bezawaryjne działanie wyrobu w ciągu całego założonego okresu użytkowania.

Politykę niniejszą, ustanowiono dnia 16.12.2011 r.
Wydanie: III

Dr n. med. Michel Herbich
Dyrektor firmy


Zielona Góra, dnia 16.12.2011 r.
 
HOME   |   KONTAKT   |   REGULAMIN   |   POLITYKA JAKOŚCI   |   POLITYKA COOKIES   |   CERTYFIKATY